About

Thing
Un frate este unul din doi sau mai mulți indivizi care au în comun unul sau ambii părinți. O soră completă este o rudă de gradul întâi. O soră de sex masculin este un frate, iar o soră de sex feminin este o soră.

Pronunție

română
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: