About

Thing
În terminologia telecomunicațiilor bazate pe computer și în mașini, un caracter este o unitate de informație care corespunde aproximativ unui grafem, a unei unități grafemice sau a unui simbol, cum ar fi într-un alfabet sau un silabă în forma scrisă a unui limbaj natural.

Pronunție

română
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: